Політика конфіденційності та захисту персональних даних
Будь ласка, уважно прочитайте цю Політику конфіденційності та захисту персональних даних (далі — «Політика конфіденційності»). Ця Політика визначає порядок обробки, зберігання та захисту персональних даних Користувачів, отриманих при використанні веб-сайту, розташованого за адресою: https://www.personaolga.com.ua/ та його піддоменів (далі – «Сайт»). Будь-яке використання Сайту означає погодження з умовами цієї Політики.

Управління Сайтом здійснюється фізичною особою-підприємцем Онищенко Ольгою Сергіївною, ІПН 3307209382, який зареєстрований і діє відповідно до вимог законодавства України.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Цим пунктом визначається інтерпретація нижченаведених термінів, визначень і виразів, які використовуються в цій Політиці конфіденційності.
«Адміністрація Сайту» — уповноважені на управління Сайтом співробітники, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
«Володілець персональних даних» – це фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.
«Розпорядник персональних даних» - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
«Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи.
«Користувач» — будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту, яка використовує Сайт з допомогою мережі Інтернет, та персональні дані якої збираються та обробляються відповідно до цієї Політики конфіденційності (суб'єкт персональних даних)
«Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.
«Конфіденційність персональних даних» — обов'язкова для дотримання Адміністрацією Сайту або іншою особою, яка одержала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди Суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
«Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
«IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.
Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим пунктом, тлумачяться в значенні, визначеному законодавством України, а при відсутності такого визначення — в їх звичайному розумінні.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Всі Користувачі зобов'язані прочитати цю Політику конфіденційності для того, щоб зрозуміти, яким чином здійснюється збір, обробка, використання, передача, видалення, знищення, зберігання та захист персональних даних. У разі, якщо Користувач не згоден з умовами Політики конфіденційності, останній зобов'язаний припинити використання Сайту і негайно покинути його.
2.2. Адміністрація Сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на Сайті.
2.3. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність, точність та актуальність персональних даних, що надаються Користувачем при користуванні Сайтом .
2.4. Адміністрація сайту є Володільцем персональних даних Користувачів.

3. ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ

3.1. Адміністрація Сайту збирає та обробляє персональні дані на підставі згоди, отриманої від Користувачів, які досягли 18-річного віку.
3.2. Користувач визнає, що він досяг 18-річного віку і має всі права надавати Адміністрації Сайту згоду на обробку його персональних даних. Відповідальність за правильність та достовірність наданої інформації несе Користувач.
3.3. Якщо Вам стало відомо, що Адміністрація Сайту обробляє дані осіб, які не досягли 18-річного віку, просимо повідомити про нас це, надіславши відповідного листа на електронну адресу: personaolga.agency@gmail.com.

4. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕЦІЙНОСТІ

4.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації Сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації Сайту при реєстрації, бронюванні або здійсненні замовлення на Сайті.
4.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення певних форм на Сайті і можуть включати в себе наступну інформацію:
1) П.І.Б.;
2) контактний номер телефону;
3) адресу електронної пошти (e-mail);
4) нікнейм у соціальних мережах Instagram і Telegram.
4.3. Крім даних, передбачених п. 4.2. цієї Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту збирає та обробляє дані, отримані при відвідуванні та перегляді Сайту Користувачем, за допомогою файлів Cookies:
1) IP-адреси електронно-обчислювального пристрою (комп'ютера, телефону, планшета і т.д.) Користувача;
2) інформації про Сookies-даних, що зберігається в браузері Користувача;
3) інформації про електронно-обчислювальні пристрої (комп'ютері, телефоні, планшеті і т.д.) Користувача;
4) інформації про браузер Користувача, в т. ч. найменування, версію браузера і т.д.;
5) часу доступу на Сайт;
6) адреси сторінок Сайту, які переглядав Користувач;
7) адреси попередніх сторінок, з яких було отримано доступ до Сайту.
4.4. Користувач може відмовитися від файлів Cookies або вказати, коли файли Cookies можуть надсилатися, проте відключення Користувачем функції збору Cookies може спричинити неможливість доступу до певних частин Сайту.
4.5. Адміністрація Сайту здійснює збір персональних даних, передбачених п.п. 4.2.-4.3. цієї Політики конфіденційності, в т. ч. з метою виявлення та вирішення технічних проблем Сайту, для контролю навантаження на Сайті і для проведення статистичних підрахунків ефективності рекламних кампаній Сайту.
4.6. Адміністрація Сайту не збирає та не обробляє дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (надалі – «Чутливі дані»), а також дані, які є конфіденційною інформацією у розумінні Закону України «Про інформацію».

5. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

5.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту може використовувати в наступних цілях:
1) ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення і (або) приєднання до договору Публічної оферти дистанційним способом;
2) надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;
3) встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи відправлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача;
4) визначення місця розташування Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
5) підтвердження достовірності та повноти Персональних даних, наданих Користувачем;
6) повідомлення Користувача про стан замовлення;
7) надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту;
8) надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новини та інші відомості, пов'язані із використанням Сайту;
9) здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача;
10) надання Користувачеві доступу і до сайтів партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

6. ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

6.1. Адміністрація Сайту обробляє та зберігає персональні дані Користувачів протягом їх перебування на Сайті, а також не довше ніж 36 місяців з моменту останнього разу, коли Користувач відвідував Сайт.
6.2. Після закінчення строку зберігання персональних даних Адміністрація Сайту видаляє персональні дані Користувача або отримує від Користувача нову згоду на обробку персональних даних (за умови необхідності продовження обробки). Адміністрація Сайту може видалити персональні дані до закінчення строку, передбаченого п. 6.1., у випадку, якщо цілі обробки даних припинять існувати.
6.3. Адміністрація Сайту може продовжувати зберігати персональні дані для цілей, які не передбачені цією Політикою конфіденційності, якщо подальша обробка є важливою та дозволена чинним законодавством, зокрема:
1) в інтересах національної безпеки;
2) в інтересах економічного добробуту;
3) в інтересах захисту прав людини;
4) в історичних, статистичних чи наукових цілях (за умови забезпечення належного захисту таких даних).
6.4. Адміністрація Сайту зберігає персональні дані за допомогою сервісів Google Inc., що виступає Розпорядником персональних даних та зобов'язана діяти виключно на умовах, визначених Адміністрацією Сайту, та не має право самостійно визначати додаткові цілі обробки персональних даних.

7. СПОСОБИ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, і іншим виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи розрахунок за користування продуктами Сайту, а також іншим третім особам у випадках, визначених чинним законодавством.
7.2. У випадку передачі персональних даних, на отримувача покладаються ті самі права та обов'язки щодо обробки персональних даних, що й на Адміністрацію Сайту. Зокрема, проте не виключно, отримувач повинен забезпечувати рівень захисту обробки персональних даних не нижче встановленого Адміністрацією Сайту рівня.
7.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим державним і судовим органам тільки при наявності законних підстав і відповідної вимоги.
7.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних будь-якими доступними їй методами, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Користувача.
7.5. Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
7.6. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

8. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

8.1. Відповідно до цієї Політики, Користувач має право:
1) отримати інформацію про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) Володільця персональних даних або надання відповідного доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
8.2. Користувач може реалізувати свої права шляхом надіслання запиту на електронну адресу wishdo.agency@gmail.com. У запиті Користувач повинен вказати:
1) ПІБ, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);
2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, ПІБ особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);
3) ПІБ, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про Володільця чи Розпорядника персональних даних;
5) інформацію щодо того, яке з наданих йому прав він хоче реалізувати та з якою метою.
8.3. Адміністрація Сайту розглядає запит Користувача та задовольняє його або надає обґрунтовану відмову на запит не довше, ніж протягом 10 днів з моменту отримання запиту.

9. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ ІЗ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Адміністрація Сайту зобов'язується і гарантує наступне:
1) використовувати будь-яку отриману інформацію виключно для цілей, зазначених в цій Політиці конфіденційності;
2) забезпечити збереження таємниці і збереження персональних даних Користувача;
3) не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених у цій Політиці конфіденційності, на законних підставах та відповідної вимоги уповноважених державних органів;
4) вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;
5) здійснити блокування персональних даних Користувача, з моменту звернення або запиту такого Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу щодо захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Адміністрація Сайту при невиконанні своїх зобов'язань відповідно до цієї Політики конфіденційності, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до чинного законодавства України.
10.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Користувача, Адміністрація Сайту не несе відповідальність, якщо дана інформація:
1) стала або була публічно доступною на момент втрати або розголошення;
2) була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту;
3) була розголошена за згодою Користувача;
10.3. Адміністрація Сайту у всіх відносинах, не передбачених цим пунктом, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Користувач і Адміністрація Сайту вирішує всі суперечки і розбіжності (далі – «спір»), що виникають з відносин, на які поширюється ця Політика конфіденційності шляхом переговорів. У разі якщо спір, на який поширюється ця Політика конфіденційності, не може бути вирішені шляхом переговорів, спір передається на розгляд відповідного суду.
11.2. Користувачі мають право звернутися до Адміністрації Сайту або до Уповноваженого Верховної Ради України з питань захисту прав людини чи суду щодо порушення захисту персональних даних, якщо вони дізнаються про це раніше, ніж Адміністрація Сайту.
11.3. В рамках даної Політики конфіденційності, контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних здійснюють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, веб-сайт: http://www.ombudsman.gov.ua) та відповідні суди у межах повноважень, передбачених чиним законодавством.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Адміністрація Сайту може періодично переглядати цю Політику. Якщо Адміністрація Сайту вноситиме суттєві зміни до цієї Політики конфіденційності, то вона повідомить Користувачів шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу або шляхом розміщення повідомлення на Сайті до дати набуття чинності змін, однак Користувач зобов'язаний регулярно переглядати цю Політику конфіденційності для ознайомлення з можливими змінами. Якщо Користувач продовжує заходити та/або користуватися Сайтом після вступу цих змін у силу, то вважається, що Користувач погоджується та приймає внесені зміни цієї Політики конфіденційності.
12.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
12.3. Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних і містить докладні відомості про персональні дані, які збираються, цілі, способи їх збору, обробки, використання і захисту.

13. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

13.1. У разі виникнення питань щодо положень цієї Політики конфіденційності, Користувачі можуть надіслати відповідне повідомлення на електронну адресу: personaolga.agency@gmail.com.